2014.04.21 - ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 4G LTE #TrueMoveH #TOT3G และล่าสุด #DTAC ณ ไตรมาสแรก 2557 มีอะไรคืบหน้า >> Read More

2014.04.17 - ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 3G สี่เครือข่าย #AIS #DTAC #TrueMoveH #TOT3G ณ มกราคม - มีนาคม 2557 ไตรมาสแรกครอบคลุมไปถึงไหนกันแล้ว >> Read More

 

 

 

 

 

 

Home | Suebsak's Talk | Tech | Trip | Knowledge | Lifestyle

 

  
IP: