2013.08.07 - น่ารู้ เรื่องพระธาตุเขี้ยวแก้ว


ด้วยความอยากรู้ถึงประวัติและความเป็นมาของพระธาตุเขี้ยวแก้ว กรอปกับตอนนั้นกำลังจะได้มีโอกาสเดินทางไปกราบองค์พระธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้ ศรีลังกา แต่หาข้อมูลจากหลายแหล่งอาจไม่ได้ในทีเดียว ไหนๆก็ลงมือหาข้อมูลไว้แล้ว เลยรวบรวมไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะหาข้อมูลเช่นกัน >>
   

 

 

Home | Suebsak's Talk | Tech | Trip | Knowledge | Lifestyle

 
IP: